Haberler

Ha. Adem Aleyhisselam'ın Babası Var Mıdır?

Öncelikle bahsedilen İnsan Suresi’nin 2. Ayeti’nin mealine bir bakalım:

“Doğrusu biz insanı, imtihan etmek için karışık bir nutfeden (erkek ve kadın sularından) yarattık da onu işitici, görücü yaptık.”

Buradan yola çıkarak Hz. Adem aleyhisselam’ın babası olduğunu iddia ediyorlar. Oysa ki şunu görmüyorlar mı? İlk İnsan Hz. Adem Aleyhisselam Peygamber Efendimiz ve babamız yoktan var edilmiştir balçıktan daha sonra nesiller İnsan Suresindeki gibi yaratılmıştır. Bunu  Kur’an-ı Kerim’den net bir şekilde çıkarabiliriz:

“Muhakkak ki Allah katında İsa’nın (babasız dünyaya gelişinin) durumu, Âdem’in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı. Sonra “ol” dedi, o da derhal oluverdi.”

(Ali İmran Suresi 59. Ayet-i Kerime Meali)

2- İnsan Maymundan Veya Başka Bir Türden Mi Geliyor?

Kur’an da İlk insanın balçıktan yaratldığı yani evrilmediği açık ve nettir. İnsanları Kur’an’a çağırdığını iddia edip kendi hevalarına kendilerine davet edenler bu ayetleri görmüyor mu?

“Andolsun ki biz, insanı kuru bir çamurdan, şekil verilebilen bir balçıktan yarattık.”

(Hicr Suresi 26.)

“O, sizi (önce) çamurdan yaratan, sonra (da) bir ecel tayin edendir. O’nun katında bir de ecel-i müsemmâ (kıyametle ilgili ecel) vardır. (Bu hakikatten) sonra, siz hâlâ (dirilmekten) şüphe ediyorsunuz ha!”

(En’am Suresi 2.)

” Andolsun ki (biz, ilk) insanı çamurdan (süzülmüş) bir özden yarattık.”

(Mü’minun Suresi 12.)

“O, (ilk) insanı (son aşamasında) ateşte pişirilmiş gibi kuru bir çamurdan yarattı.”

(Rahman Suresi 14.)

“Allah sizi (ilkin çeşitli cins) topraktan, sonra bir meniden yarattı, sonra da sizi çift çift yaptı. O’nun ilmi olmaksızın hiçbir dişi gebe kalmaz, doğurmaz da. Ömrü uzun olana uzun ömür verilmesi de, ömründen kısaltılması da mutlaka bir kitapta (yazılmış ve anne rahminde tespit edilmiş)tir. Şüphe yok ki (bu sayılanlar) Allah’a göre kolaydır.”

(Fatır Suresi 11.)

Görüldüğü Üzere İlk İnsan Hz. Adem Aleyhisselam Topraktan biz nesli ise karışık bir nutfeden yaratıldık. İnsan Suresi bize bunu söylüyor.

3- Hz. İsa Aleyhisselam'ın Yaratılışı

“Muhakkak ki Allah katında İsa’nın (babasız dünyaya gelişinin) durumu, Âdem’in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı. Sonra “ol” dedi, o da derhal oluverdi.”

(Al-i İmran Suresi 59. Ayet-i Kerime Meali)

Burada Hz. İsa’nın Aleyhisselam babasız yaratılmış olmasından dolayı ona ilah diyenlere Hz. Adem aleyhisselam örnek veriliyor ve Hz. Adem’in aleyhisselam hem anasız hem babasız olduğu delil gösteriliyor. Peki Hz. Meryem radıyallahu anha validemize haşa çift cinsiyetliydi iftirası atanlar Kur’an’dan kendi çıkardığı sapık fikirleri hak olarak yutturmaya çalışanlar bu ayetleri görmez mi?

“(Hanne) onu doğurunca, Allah onun ne doğurduğunu bildiği halde şöyle dedi: “Rabbim! Ben onu kız doğurdum; (Beyt-i Makdis’e hizmet bakımından) erkek, kız gibi değildir. Bununla beraber, ben ona Meryem adını koydum. İşte ben, onu ve neslini taşlanıp kovulan şeytana karşı (koruyasın diye) sana sığınır (sana ısmarlar)ım.”

(Al-i İmran 36.)

Görüldüğü üzere Hz. Meryem radıyallahu anha kızdır. Dahası da var…

İşte Meryem Suresinin İlgili Ayet Mealleri

16. (Resûlüm! Bu) Kitab’da Meryem’den de (onlara) söz et. Hani o, ailesinden ayrılıp doğu tarafında bir yere çekilmişti.

17. Sonra onlarla kendi arasına bir perde edin(ip çek)mişti. Biz ona ruhumuzu (Cebrail’i) göndermiştik de o, kendisine tam (ve düzgün) bir insan olarak görünmüştü.

18. (Meryem) dedi ki: “Doğrusu ben senden, esirgeyen (Allah’)a sığınırım. Eğer (günahtan) sakınan (bir) kimse isen (git yanımdan).”

19. (Cebrail de:) “Ben ancak Rabbinin sana tertemiz bir oğlan bağışlamak için gönderdiği elçisiyim.” dedi.

20. “Bana bir insan dokunmadığı ve ben de kötü/iffetsiz bir kadın olmadığım halde benim nasıl bir oğlum olur?” dedi.

21. (Cebrail:) “Bu böyledir.” dedi. “(Fakat) Rabbin: ‘O bana göre kolaydır. Onu insanlara (kudretimize) bir işaret ve tarafımızdan bir rahmet kılacağız’ dedi. Zaten (o ezelde) takdir edilmiş bir iştir.”

22. Nihayet (Meryem, Allah’ın izniyle) ona (İsa’ya) gebe kaldı ve bu (hali) ile uzak bir yere çekildi.

Şimdi soruyoruz sizlere sizi Kur’an’a çağırdığını söyleyenler gerçekten Kur’an’a mı çağırıyor yoksa kendilerine mi? Hadis-i Şerif’lere yalan diyerek Hz. Peygamber’i aleyhissalatu vesselam susturmaya çalışanlar yerine kendileri konuşmaya çalışıyor. Sİzi Kur’an’a değil kendilerine çağırıyorlar. Dikkat edin. Sizi kitabınız ile aldatmasınlar.

“(Allah’ı ve hükümlerini unutup) hevâlarını/arzu ve heveslerini kendisine ilâh edinen kimseyi gördün mü? Artık ona sen mi vekil olacak (da onu koruyacak)sın?”

(Furkan 43.)

Kur’an sünnete sımsıkı sarılalım ki Allah bizleri doğru yoldan ayırmasın inşaAllah. Allah bizleri doğru yola iletsin oradan ayırmasın. Hakkı hak olarak bilip ona uymayı, batılı batıl görüp ondan sakınmayı ahirette sevdiği razı olduğu kullar arasına katılmamızı nasip etsin. Amin. Dua eder dualarınızı bekleriz. Elhamdulillahi rabbil alemin. Vesselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu Aleykum.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Sosyal Ağlar

Alperen.org - Ya korkularımızla koyun koyuna yatıp, hiçbir şey üretmeden kendimizle cedelleşmeye devam edeceğiz ya da birbirimize ve hayat tarzlarımıza tahammül edip, prangaları sökerek geleceğe doğru dev bir adım atacağız. Muhsin YAZICIOĞLU - Tema Copyright © 2001

Tema resimleri Bim tarafından tasarlanmıştır. Blogger tarafından desteklenmektedir.
Published By Gooyaabi Templates