Haberler

Sosyal Adalet!

"Sosyal kesimler arasına düşmanlık tohumlarının ekilmesinin en önemli sebeplerinden birisi olan gelir dağılımındaki çarpıklığın düzeltilmesi, üretimin; sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde dağılımının güvence altına alınması, sosyal devlet anlayışının en çarpıcı unsurudur. Bunun için vergi adaletsizliği, enflasyon, haksız kazanç, ülke ve halkımızın yararına olmayan kaynak transferleri ve gelir dağılımını bozan benzeri sosyal çarpıklıkların yeni bir bakış açısıyla tümüyle ortadan kaldırılması gerekmektedir."

Muhsin YAZICIOĞLU

Sosyal Ağlar

Alperen.org - Ya korkularımızla koyun koyuna yatıp, hiçbir şey üretmeden kendimizle cedelleşmeye devam edeceğiz ya da birbirimize ve hayat tarzlarımıza tahammül edip, prangaları sökerek geleceğe doğru dev bir adım atacağız. Muhsin YAZICIOĞLU - Tema Copyright © 2001

Tema resimleri Bim tarafından tasarlanmıştır. Blogger tarafından desteklenmektedir.
Published By Gooyaabi Templates