Haberler

Dâvâ Arkadaşlarımıza, Câmiamıza...

7 Haziran seçimleri, Türk siyâsetinin teâmüllerine en aykırı seçimi olarak, tarihe geçecektir. Devlet imkânlarının, devletin, millete hizmet için oluşturulmuş makamlarının, iktidar partisi lehine hovardaca kullanıldığı, kuralsız bir seçim..


İktidar partisinin, hükümet ettiği yıllar boyunca, yaptığı yanlışların, bu topraklara ektiği menfî tohumların, millet ve devlet aleyhine hasadının yapılacağı çok ehemmiyetli bir seçimdir, 7 Haziran seçimleri..
Biliyor, inanıyor ve o mesûliyetle ifade ediyoruz ki; 7 Haziran sonrasında memleketimizin ciddî ve netâmeli mevzûları olacaktır. Ülkü'nün kuruluşları, MHP, BBP ve Ocaklarımızın, alınan oylardan âzade olarak, topyekûn Ülkücü Hareket'in konuşması elzem, meseleleri olacaktır.
Ben ve arkadaşlarım, milletin bugünlerde yaşadığı ve yarınlarda yaşama ihtimali olan her türlü menfîliğin mesûliyetini, kendi uhdesinde taşıyan bir irade ile ayakta durmaktayız, ayakta durmaya da devam edeceğiz.
Demek sadedinde olduğum husus şudur: Ülkücü Hareket, bu memlekette yapılan her yanlışın mesûlüdür kanaatimce. Memleketi, bütün vârıyla, sarıp sarmalayacak; adaleti tesis edecek; eğitimi, millî bir mefkûreye bağlayacak; iktisâdı, helâl haram çizgisinde alın teri ile buluşturacak; paylaşımı, Türk Milletinin seciyesine, zerâfetine uygun, insanlık onurunu önceleyen, yönetim mahareti ile buluşturacak; herkesin herkesle, her kurumun her kurumla kavgalı olduğu, bu kaos düzenini herkesi ve her şeyi birbiriyle barıştırıp âhenk içinde çalıştıracak şekilde teslim almak; devlet ve millet vizyonunu bu mesûliyet ile ortaya koymak, "Ülkücü-Milliyetçi-Alperen" kadroların vazifesidir.
Arkadaşlarım ve câmiamız bilirler ki, ben, vazifelerimizi lâyık-ı vechiyle yapamadığımız için, memleketimizin bu hâlde olduğuna inananlardanım. "Memleketi mahvettiler" serzenişinden çok; memleketi, milleti mukaddes bir emanet olarak sarıp sarmalayamadık, milletin dertlerine deva olacak vizyonu, kadroyu milletle buluşturamadık, mesûliyetinin cümlelerini kurmayı, talip olduğumuz dâvâya daha uygun bulurum.
Milletle beraber olmak için, ittifak dahil her türlü enstrümanı kullanmak, bu cihetten meşrû ve anlamlıdır. Lâkin, bir hareketin yaptığı işlerin netice doğurabilmesinin asgarî ilk şartı, iddia ettikleri ittifak ve tevhid duygusunu kendi içlerinde şahsî, idarî, ahlâkî bir vasıf olarak taşımalarıdır. Kendi aramızda kırk parça görüntüsü ve durumu, bâriz ortada dururken, milletle buluşma gayretleri, beklediğimiz neticeleri doğuramayabilir. Ülkücü Milliyetçi câmianın, en önemli meselelerinden birisinin de bu olduğu, bu seçimde bütün açıklığı ile bir kez daha müşâhede edildi.
BBP'nin beraberlik teklifi, maalesef MHP'de karşılık bulamadı. MHP çatı, BBP kadro ve heyecan, SP de oluşacak siyasî câzibeye, herkesin meyledebilme alâmeti olarak bir araya gelebilse idi, sanki başka şeyler konuşulabilirdi şu an. Olmadı, olamadı.. Ümitler, bir başka bahara kaldı. İttifakın beklentisinin bakiyesi de SP ve BBP'ye..
BBP'nin, çatı olabilmesi durumunda hem sonuçları açısından, hem de millete takdimi cihetinden çok daha etkili olabilecek ittifak, mâlumunuz olduğu üzere, Saadet Partisi'nin çatısı altında yapıldı. Her tutunduğumuz dalın, her ümidin, bizim beklenti ve isteklerimiz hilâfına gerçekleşiyor olmasının, damaklarımızda bıraktığı kekremsi bir tat ile seçim sürecinin içindeyiz.
'Vâki olanda hayır vardır' düstûrunca, olanı hayır bilmek ve gayret etmekten başka yapabileceğimiz bir şey yok, şimdilik. Biz, bu saiklerle, sarıp sarmalayan, vefa ve kadirşinaslıkla kuşatan bir irade ile ayakta durmaya ve millet istikbâline yürümeye devam edeceğiz.
Anadolu'nun en ücra köşelerinde, beytülmâlden ganimet duygusu ile alınmış paralarla değil, helâl imkânlarla helâl neticelere ulaşmak gâyesi ile siyâset yapan, cümle dâvâ arkadaşlarımın alın terlerini, gayretlerini aziz ve mukaddes bilirim. Milletin yarınları adına, endişeleri olan aziz dâvâ arkadaşlarımızın alın terleri, ittifakın da, milletin de ümidi olur inşallah. İttifak, millet vicdanında karşılık bulsun diye, cansiperâne çalışan arkadaşlarımızın gayretlerinin, millet davasının vakûr yürüyüşü için, hayırlı neticeler doğurması temennimiz, duamız, gayretimizdir.
Allah (c.c.), gayretlerimizi rızâsına muvafık kılsın, gayretlerimizin neticelerini bize, hareketimize, milletimize hayırlı eylesin..
Kardeşiniz, Yavuz Ağıralioğlu...
Sosyal Ağlar

Alperen.org - Ya korkularımızla koyun koyuna yatıp, hiçbir şey üretmeden kendimizle cedelleşmeye devam edeceğiz ya da birbirimize ve hayat tarzlarımıza tahammül edip, prangaları sökerek geleceğe doğru dev bir adım atacağız. Muhsin YAZICIOĞLU - Tema Copyright © 2001

Tema resimleri Bim tarafından tasarlanmıştır. Blogger tarafından desteklenmektedir.
Published By Gooyaabi Templates