Haberler

Nizam-ı Âlem

Bazen bir dergi sadece bir dergi değildir. Öyle dergiler vardır ki, döneminin aynası olmakla kalmaz, onda önemli değişimleri meydana getiren bir fonksiyoner olarak, bir dirilişçi ya da dönüştürücü olarak gerçekleştirdikleriyle yapıp ettikleriyle âdeta bir teşkilat, bir ordu kadar ehemmiyetli olmuşlardır.


Özellikle edebiyat dergileri bir edebiyat ekolünün şiirden sanatın her alanına üslup, konu, zihniyet bakımından devrine imzasını atma peşindedir. Sonra bir dönemin mizahını da biz dergilerden açıklayabiliriz. Mesela Akbaba, Kalem gibi dergiler tarihçiler ve sosyologlar için birinci el kaynaklardır.
Sonra düşünce dergileri; mesela Peyami Safa’nın Türk Düşüncesi, Necip Fazıl’ın Büyük Doğu’su, Serdengeçti’nin Serdengeçti’si, Nurettin Topçu’nun Hareket’i…
Servet-i Fünun, Sırat-ı Müstakim, Sebilürreşad, Ağaç, Hisar, Türk Edebiyatı vs…
Bir de çok az sayıda çıksa bile devre damgasını vuran bütün bir gençliği belki ideolojik ve pratik eylem planı çerçevesinde dönüştüren, işlevselleştiren ehemmi mühimme tercih noktasında öne çıkan dergiler vardır. Çok etkili olmuşlar, sanki bütün bir yüzyıla damgasını vurmuşlardır. Ya da daha mütevazı olarak bir kuşağa…
Nizam- Âlem dergisi de öyle.
Bir teşkilat kadar, bir ordu, bir devrin vicdanı kadar mühim rol oynamıştır çıktığı dönemde…
Hatta sonrasında…
Hatta öncesine kadar uzanır ve daha önceki potansiyeli değerlendirme aşkına üzerine yoğunlaşan iltifatı anlamlı ve kökü mazide kılar.
Nizam-ı Âlem çıkmadan da ülkücüler inançlı memleket evlatlarıydı elbet.
Fakat gençliği kategorize eden parçalara ayıran ve böylece istikrarı sürdürdüğünü zanneden ucuz devlet aklı, ya da yabancı istihbaratlara payanda olmuş yerli işbirlikçiler Müslümanlığı sadece gerçekten ecmain diye tanımladıkları bir kadronun üzerinden kontrol etmeyi marifet sayıyordu.
Kadir Mısıroğlu Sebil, Yılmaz Yalçıner de Şura dergilerini çıkarıyordu.
Devrimciler malum, sayısız fraksiyon bir sürü dergi çıkarıyor ve oralarda çeviri Marksist yazılar yayınlıyorlar. Yerli bir sosyalizm icat etmek için ne vasıfları ne eğitimleri müsait…
Nizam-ı Âlem ilk defa kompartımanlara ayrılmış gençliği bir büyük birlik etrafında anlamlı bir mazi ve milliyet fikri etrafında toparlamaya çalıştı.
Kompartımanları kategorizasyonları yıktı.
Sebil ve Şura çok kıskandılar.
Okuyucuları zira kayboluyor, inanmış Anadolu gençliği Nizam-ı Âlem almaya başlıyordu. Sadece almıyor tabii mensup oluyordu.
Tabii gençliği kompartımanlara bölmüş mahfiller bundan rahatsız oldular.
Nasıl olurdu da ülkücüler böyle bir dergi çıkarabilirlerdi?
İlk sayısı yüz bin satan dergi işte bu yandaki dergiydi. 
Amatör bir ruh ve çabayla çıkıyordu.
Hasbiydi.
Hür tefekkürün kalesiydi.

Sosyal Ağlar

Alperen.org - Ya korkularımızla koyun koyuna yatıp, hiçbir şey üretmeden kendimizle cedelleşmeye devam edeceğiz ya da birbirimize ve hayat tarzlarımıza tahammül edip, prangaları sökerek geleceğe doğru dev bir adım atacağız. Muhsin YAZICIOĞLU - Tema Copyright © 2001

Tema resimleri Bim tarafından tasarlanmıştır. Blogger tarafından desteklenmektedir.
Published By Gooyaabi Templates