Haberler

Lût Kavmi

Tetanozdan ölen taş kesilir. Adaleleri sertleşir.
Kuduza yakalanan İnsan, köpek sudan korkar.

Dut pekmezi kaynarken içine fındık, ceviz bâtırlırsa, fındık ipini kaplar donar küme olur.
Yıldırıma, cereyana kim yaklaşırsa kömür olur ölür.
Lût'un karısı arkasına baktı taş kesildi.
Pompei ateş püskürdü insanları kapladı.
Dış gebelikte bebek zar içinde taş kesilir.
Donan herşey de taş kesilir.
Akik taşında karınca vardır.
Taş kesilmeden olur.
Jeolojide fosil dediğimiz...
“Cehennemde insan ne yaşar ne ölür” haber.
Su buharı çok soğursa kar olur fakat hendesi şekillere döner.

Tuzlu suda yaşayan hayvanın terkibinde tuz yoktur.
Lût denizi tuz oldu.
“Ey arz suyunu yut!.............”
Tuzsuz insan yaşayamaz.
Tuz denizden alınır.
Kaya tuzu billûrlaşmış tuzdur.
Tuz birçok şeyin bozulmasına mâni’dir.
Bazı cesedler toprakta bozulmaz, erimez niçin?
Bazıları fennen, bazıları manen açıklanır ve insanı doyurur.
Tuzlu su dondu mu tatlı olur.
Kâinattaki herşeyi anlamak daha sonra bu malzeme ile mânevîyatı anlamak...
Kur’ânda; herşey insana müsahhar kılındı.
“Hilkati anlamak için arzı dolaşınız” buyrulur.
Er Rahman sûresinde tekrar edilir.
“Bunu da mı yalan zannediyorsunuz” Ne demek istiyor?..

Hakiki ilimle mücehhez bir mürşid bul gafil olma.
O zaman başlarsın sonun sonunu da görürsün.
Bundan dolayı Kur’ânda;
“Bu kitab gayba inananların kitabıdır” buyrulur.
Aslında gayb yoktur. Bir çınarda tohum, bir tohumda çınar gizlidir.
Hüve’l-Bâtın ve’z-Zâhir. Hüve’z-Zâhir ve’l-Bâtın.
Çınar çıktı mı tohum yoktur.
Bu söylediklerim ALLAH için doğrudur. Ondan daha aşağı bir tevazu’ içinde söylüyorum.
Ben sonum.

“Kadrini seng-i musallada bilip ey Bâki
Durup el bağlayalar yaran saf saf.”

Allahümme! Ente’l-Mennan Bediü’s-semâvâti ve’l-ard.
Yâ Hayy! Yâ Kayyum! Yâ ALLAHu! Celle Celâlehû.
Elhamdülillah.

Kitablarla çok meşgul olmayın.
Herşeyi bildiğin ile karıştırma.
Onları bir müddet için içinden at.
Onların sende hakiki yerine hakikisini doldurmaya çalış.
Halvet boş olarak girilen boşluktur.
Orada insan dolar.
Bunu da unutma!..
“İnsanı halvete sokamayan kâmil değildir!” diye büyüklerin kelâmı vardır.

İki melek geldi; Lût, iki kızı ve karısını aldıar. Şehirden çıkardılar.
Lût’a: “Katiyen arkaya bakmayın!..” (Sebebi nedir bakmayının?..)
Yalnız Lût’un karısı baktı ve taş kesildi…
Niçin baktı, niçin taş kesildi?
Sebeb ve hikmeti nedir?
Bu olaydaki ALLAH’ın bildirmek istediği murad nedir?
Meleklerden birisi Lût kavmini küçük bir işaretle büyük bir tarraka, gürültü, alev ile şehri batırdı ve bu batan şehir yerinde Lût Denizi teşekkül etti.
Lût Denizinin suyu çok tuzludur, insan batmaz, içinde canlı hayvan yoktur.
İsraillilere bu mıntıka Tevrata göre arz-ı mev’ud, vaad edilmiş arazi veyahut Arz-ı Kenan ismi verilir.
Yahudiler bugün o mıntıkada toplanmışlardır.
Semâvî kitabların, Resûlullah'ın Kur’âna dayanarak söylediği haberler, bugün tecellî etmiştir.
Düşünmek gerek, niçin yahudilere burası vaad edilmiştir ve burada toplanmışlar...

Lût kavmi battıktan sonra buraya hücum eden tatlı su bendlerinin suları niçin tuzlu olmuştur?
Tuz büyük bir nimettir.
Her canlıya lâzımdır.
Aynı zamanda kokmaya, çürümeye engeldir.
Bu gölün birden tuzlu olması ALLAH'ın bizzât verdiği âfetlerin altında “ALLAH'ın mağfireti gazabını yener. ALLAH zâlim değildir, merhametlidir.” âyetlerini düşünmek gerek.

İnsan tarihi karıştırır saçma gibi görünen hadiselerin altındaki gizleneni anlamaya çalışırsa saçma birşeyin olmadığı hakikatine varabilir.
Hatta mitolojilerin altında abartılmış veya küçültülmüş hakikatlerin olduğunu anlamak güçtür.
Bunlar şekil değiştirerek hakikatleri gizleyen hurafe kisvesi altındaki hakikatlerdir.

Platon'un Atlantis hakkında kesinlikle söylediği sözleri anlamak gerek. Sahneyi biz de küçülterek hatırlatalım...
Platon, Atlantis denilen oldukça büyük bir kıtanın varlığından bahseder.
Bu kıta üzerinde güçlü, gösterişli bir krallık hükümran sürmektedir.
Medeniyet çok ilerlemiştir.
Ancak ne olduysa olmuştur.
Herşey bir gecede bir anda olmuştur.
Atlantis, okyanus sularının derinliklerine gömülmüş kaybolmuştur.
Plâton'un dediği bir gecede ve bir anda...
Yine Plâton'un düşüncelerine göre; bir gece gökyüzünde büyük bir
gürültü olur. Dev bir meteor taşı alevler saçarak kıtanın üstüne düşer.
Dağlar parçalanır, kayalar erir ve kraterler hâlinde lâvlar püskürerek
Atlantis'in parçalanıp batmasına sebep olur.
Mâni’ : Men'eden. Geri bırakan. Esirgeyen. Engel. Özür.

Hüvel bâtın vez zâhir : O Bâtın ve Zâhirdir.

Hüvez zâhir vel bâtın : O Zâhir ve Bâtındır.

Seng-i musalla : Ölülerin cenaze namazının kılındığı Musalla Taşı.

Allahümme entel mennan bediüs semâvâti vel ard. Yâ Hayy.Yâ Kayyum.

Yâ ALLAHu Celle Celâlehû. Elhamdülillah : ALLAHım! Sen Mennansın, semâları ve yeri eşsiz örneksiz yaratansın! Dâim diriliyle kâim olan! Celâli yüce olan ALLAH! Hamd ALLAH içindir.

Tarraka : Gümbürtü.

Teşekkül : Şekillenme. şekil alma. * Meydana gelme.

Arz-ı mev’ud : Söz verilmiş. Vaadedilmiş. Vâdeli arz, yer.
Sosyal Ağlar

Alperen.org - Ya korkularımızla koyun koyuna yatıp, hiçbir şey üretmeden kendimizle cedelleşmeye devam edeceğiz ya da birbirimize ve hayat tarzlarımıza tahammül edip, prangaları sökerek geleceğe doğru dev bir adım atacağız. Muhsin YAZICIOĞLU - Tema Copyright © 2001

Tema resimleri Bim tarafından tasarlanmıştır. Blogger tarafından desteklenmektedir.
Published By Gooyaabi Templates