Haberler

21. Yüzyılda AlperenlikGücü ve kulluğu değil, Adaleti ve Özgürlüğü Düstur Edinmek:
Alp-eren güç odaklı sultaların, demokrasiyi hiçe sayan cuntaların ve militarizmin tütsüsüyle büyülenmiş bütün otoriter ve totaliter eğilimlerin karşısında adaleti temel prensip olarak görmenin, demoklesin kılıcıyla halkın tepesine binen güç odaklarına karşı özgürlüğün kılıcıyla hak için mücadele yürütme azmi ve kararlılığı içerisinde olmanın diğer adıdır. Onun varlık kitabında zalimle müzakere değil, mücadele temel ilkedir. Bu yüzden, pazarlıksız, çıkarsız, karşılıksız, katıksız ve yalınkılıç bir sevdayla bağlıdır ülkesine. Resmi prosedürlere dayalı, sözleşmeye dayalı bir bağlılıkla vatan severlik yaftası altında düzen-severliğini ‘puştça’ kamufle eden bürokratik kodamanlarla onun kurtça vatan severliği arasında uzlaşmaz bir duruş farkı vardır. Onun ülkesiyle olan bağı organiktir. Toprak, su, hava gibi varlığı bu yurdun her karışıyla mündemiçtir. Alp-eren’lik vasfının ve varlığının ayrılmaz unsurlarından birisi de özgürlüktür. Bir alp-eren, ne suç endüstrisi içerisinde belirli dış odakların ve işbirlikçi çevrelerin taşeronu kılınabilir ne de düzene monte edilen heteronom(güdümlü) bir birey haline getirilebilir. Alp-eren kulağını sistemin kirli sesine değil, halkın ve hakkın nabzına dayayan insandır. Bu yüzden kullanılan ve bir paçavra gibi bir köşeye itilen müsvedde yığınlar arasında yer alan, sistemin maşası yahut bürokratik oligarşinin kaşesi durumunda olan, özgür iradesini dolaylı yahut doğrudan dış odakların tahakkümüne peşkeş çeken insanlar alp-eren olamaz. Alp-eren’lik kulluk düzenine karşı bir başkaldırının özgürlük boyutuyla somut dışavurumudur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Sosyal Ağlar

Alperen.org - Ya korkularımızla koyun koyuna yatıp, hiçbir şey üretmeden kendimizle cedelleşmeye devam edeceğiz ya da birbirimize ve hayat tarzlarımıza tahammül edip, prangaları sökerek geleceğe doğru dev bir adım atacağız. Muhsin YAZICIOĞLU - Tema Copyright © 2001

Tema resimleri Bim tarafından tasarlanmıştır. Blogger tarafından desteklenmektedir.
Published By Gooyaabi Templates